Upbit

Centralized, South Korea, 2017
Updated at 2022-07-02 04:20:00
Khối lượng 24h
$2.01B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$2.01B
8
Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿104 698.15 từ các cặp giao dịch 170 và 278. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Upbit là PLA/KRW (₿918 880 576.64). Upbit được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Upbit có thể được tìm thấy tại https://upbit.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
KRW Market 0.05% 0.05%
BTC Market 0.25% 0.25%
USDT Market 0.25% 0.25%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!