Upbit

Upbit

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

7

Khối lượng 24h
$214.05M
Centralized, South Korea, 2017
Updated less than an hour ago
Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿7 887.67 từ các cặp giao dịch 184 và 295. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Upbit là LOOM/KRW (₿1 361 983 231.55). Upbit được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Upbit có thể được tìm thấy tại https://upbit.com

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$27,137.00 +0.54%
Ethereum
ETH
$1,682.71 +0.08%
Tether
USDT
$1 +0.06%
BNB
BNB
$215.64 -0.15%
XRP
XRP
$0.5183 +0.22%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm