Binance US

Centralized, United States, 2019
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$243.90M
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$243.90M
10
Binance US là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 532K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿8 039.30 từ các cặp giao dịch 102 và 229. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Binance US là (). Binance US được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Binance US có thể được tìm thấy tại https://www.binance.us/en
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 50,000.00 USD 0.1000% 0.1000%
≥ 50,000.00 USD 0.0900% 0.0900%
≥ 100,000.00 USD 0.0800% 0.0900%
≥ 500,000.00 USD 0.0700% 0.0800%
≥ 1,000,000.00 USD 0.0500% 0.0700%
≥ 5,000,000.00 USD 0.0400% 0.0600%
≥ 10,000,000.00 USD 0.0000% 0.0600%
≥ 25,000,000.00 USD 0.0000% 0.0500%
≥ 100,000,000.00 USD 0.0000% 0.0400%
≥ 250,000,000.00 USD 0.0000% 0.0300%
≥ 500,000,000.00 USD 0.0000% 0.0200%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!