Kraken

Centralized, United States, 2011
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$460.04M
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$460.04M
10
Kraken là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 3M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿23 989.07 từ các cặp giao dịch 185 và 571. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Kraken là USDT/USD (₿144 399 815.77). Kraken được thành lập vào năm 2011. Thông tin thêm về sàn giao dịch Kraken có thể được tìm thấy tại https://r.kraken.com/Q1m9x
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
$0 - $50,000 0.16% 0.26%
$50,001 - $100,000 0.14% 0.24%
$100,001 - $250,000 0.12% 0.22%
$250,001 - $500,000 0.10% 0.20%
$500,001 - $1,000,000 0.08% 0.18%
$1,000,001 - $2,500,000 0.06% 0.16%
$2,500,001 - $5,000,000 0.04% 0.14%
$5,000,001 - $10,000,000 0.02% 0.12%
$10,000,000+ 0.00% 0.10%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!