1. Coinbase Exchange
Coinbase Exchange

Coinbase Exchange

10

Khối lượng 24h
$2.24B
Centralized, United States, 2012
Updated less than an hour ago
Coinbase Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 5M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿34 429.34 từ các cặp giao dịch 250 và 406. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinbase Exchange là BTC/USD (₿16 085.42). Coinbase Exchange được thành lập vào năm 2012. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinbase Exchange có thể được tìm thấy tại https://www.coinbase.com/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,897.00 +0.54%
Ethereum
ETH
$3,541.74 +3.64%
Tether
USDT
$0.999252 -0.1%
BNB
BNB
$594.42 +2.34%
Solana
SOL
$136.85 +1.79%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm