P2PB2B

Centralized, Estonia, 2018
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$25.60M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$25.60M
6
P2PB2B là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿842.04 từ các cặp giao dịch 107 và 206. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn P2PB2B là (). P2PB2B được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch P2PB2B có thể được tìm thấy tại https://p2pb2b.io
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!