LBank

Centralized, China, 2017
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$1.96B
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.96B
9
LBank là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại China. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 3M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿64 322.63 từ các cặp giao dịch 502 và 520. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn LBank là (). LBank được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch LBank có thể được tìm thấy tại https://www.lbank.info/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!