Korbit

Korbit

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

7

Khối lượng 24h
$2.88M
Centralized, South Korea, 2013
Updated less than an hour ago
Korbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 97K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿109.21 từ các cặp giao dịch 7 và 7. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Korbit là (). Korbit được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Korbit có thể được tìm thấy tại https://www.korbit.co.kr/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$26,410.00 -2.33%
Ethereum
ETH
$1,838.55 -2.15%
Tether
USDT
$1 -0.04%
BNB
BNB
$261.04 -6.51%
USD Coin
USDC
$0.9994 -0.11%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow