Bybit (Spot)

Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$358.70M
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$358.70M
10
Bybit (Spot) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 679.16 từ các cặp giao dịch 208 và 234. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bybit (Spot) là BTC/USDT (₿12 122.72). Bybit (Spot) được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Bybit (Spot) có thể được tìm thấy tại https://www.bybit.com/en-US/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!