1. Bithumb
Bithumb

Bithumb

7

Khối lượng 24h
$588.66M
Centralized, South Korea, 2014
Updated at 2024-06-18 23:00:00
Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿9 037.82 từ các cặp giao dịch 235 và 244. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bithumb là BIOT/KRW (₿9 145 879 944.22). Bithumb được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bithumb có thể được tìm thấy tại https://www.bithumb.com/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,917.00 -2.16%
Ethereum
ETH
$3,470.89 -0.87%
Tether
USDT
$0.999347 -0.03%
BNB
BNB
$587.61 -2.31%
Solana
SOL
$137.11 -3.62%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm