Bithumb

Centralized, South Korea, 2014
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$678.82M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$678.82M
8
Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 177.97 từ các cặp giao dịch 186 và 257. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bithumb là (). Bithumb được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bithumb có thể được tìm thấy tại https://www.bithumb.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Basic Fees 0.25 % 0.25 %

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!