Phemex

Centralized, Singapore, 2019
Updated at 2022-08-15 00:30:00
Khối lượng 24h
$457.22M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$457.22M
8
Phemex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 283K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 823.43 từ các cặp giao dịch 231 và 231. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Phemex là BTC/USDT (₿9 465.12). Phemex được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Phemex có thể được tìm thấy tại https://phemex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker