Crypto.com Exchange

Centralized, Cayman Islands, 2019
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$608.69M
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$608.69M
10
Crypto.com Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Cayman Islands. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿20 220.26 từ các cặp giao dịch 122 và 200. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Crypto.com Exchange là (). Crypto.com Exchange được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Crypto.com Exchange có thể được tìm thấy tại https://crypto.com/exchange
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!