Bitso

Centralized, Mexico, 2014
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$20.28M
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$20.28M
10
Bitso là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Mexico. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿668.61 từ các cặp giao dịch 20 và 39. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitso là (). Bitso được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitso có thể được tìm thấy tại https://bitso.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 5 0.075% 0.098%
> 5 0.072% 0.094%
> 8 0.071% 0.092%
> 11 0.070% 0.091%
> 28 0.067% 0.087%
> 42 0.065% 0.085%
> 63 0.063% 0.082%
> 140 0.059% 0.077%
> 315 0.055% 0.072%
> 750 0.050% 0.065%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!