Bitso

Bitso

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

8

Khối lượng 24h
$5.62M
Centralized, Mexico, 2014
Updated less than an hour ago
Bitso là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Mexico. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿207.18 từ các cặp giao dịch 40 và 72. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitso là (). Bitso được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitso có thể được tìm thấy tại https://bitso.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 5 0.075% 0.098%
> 5 0.072% 0.094%
> 8 0.071% 0.092%
> 11 0.070% 0.091%
> 28 0.067% 0.087%
> 42 0.065% 0.085%
> 63 0.063% 0.082%
> 140 0.059% 0.077%
> 315 0.055% 0.072%
> 750 0.050% 0.065%

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$27,144.00 -0.18%
Ethereum
ETH
$1,899.43 -0.32%
Tether
USDT
$1 -0.02%
BNB
BNB
$306.74 +0.1%
USD Coin
USDC
$0.9999 -0.01%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow