1. Backpack Exchange
Backpack Exchange

Backpack Exchange

9

Khối lượng 24h
$21.15M
Centralized, British Virgin Islands, 2023
Updated less than an hour ago
Backpack Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại British Virgin Islands. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿339.64 từ các cặp giao dịch 41 và 41. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Backpack Exchange là SOL/USDC (₿7 101 844.22). Backpack Exchange được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch Backpack Exchange có thể được tìm thấy tại https://backpack.exchange/
Tin tức/Backpack Exchange
About
4 mins

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$62,284.00 -3.21%
Ethereum
ETH
$3,364.92 -4.07%
Tether
USDT
$0.999235 -0.04%
BNB
BNB
$565.25 -4.38%
Solana
SOL
$124.02 -7.69%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm