OKX

Centralized, Belize, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.87B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.87B
10
OKX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Belize. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 7M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿61 479.74 từ các cặp giao dịch 352 và 513. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn OKX là (). OKX được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch OKX có thể được tìm thấy tại https://www.okex.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 1,000 0.100% 0.150%
< 1,000 0.090% 0.135%
< 1,000 0.080% 0.120%
< 1,000 0.070% 0.105%
< 1,000 0.060% 0.090%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!