1. Deribit Spot
Deribit Spot

Deribit Spot

6

Khối lượng 24h
$18.18M
Centralized, Panama, 2016
Updated less than an hour ago
Deribit Spot là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Panama. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿283.58 từ các cặp giao dịch 3 và 6. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Deribit Spot là BTC/USDC (₿81.75). Deribit Spot được thành lập vào năm 2016. Thông tin thêm về sàn giao dịch Deribit Spot có thể được tìm thấy tại https://www.deribit.com/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,114.00 -1.42%
Ethereum
ETH
$3,519.83 -0.08%
Tether
USDT
$0.999251 +0.01%
BNB
BNB
$585.90 -1.12%
Solana
SOL
$133.22 -0.68%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm