Bitget

Centralized, Singapore, 2018
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$440.14M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$440.14M
8
Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 218K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 456.71 từ các cặp giao dịch 270 và 320. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitget là BTC/USDT (₿11 489.06). Bitget được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitget có thể được tìm thấy tại https://www.bitget.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker