KuCoin

Centralized, Seychelles, 2014
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.45B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.45B
10
KuCoin là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿47 701.99 từ các cặp giao dịch 683 và 1167. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn KuCoin là (). KuCoin được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch KuCoin có thể được tìm thấy tại https://www.kucoin.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Trade fee: 0.100%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!