MEXC Global

Centralized, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.27B
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.27B
9
MEXC Global là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿65 868.05 từ các cặp giao dịch 1472 và 1594. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn MEXC Global là BTC/USDT (₿33 859.27). MEXC Global được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch MEXC Global có thể được tìm thấy tại https://www.mxc.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!