BTSE

Centralized, United Arab Emirates, 2018
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$199.58M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$199.58M
7
BTSE là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Arab Emirates. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 20K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿6 564.67 từ các cặp giao dịch 84 và 266. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BTSE là (). BTSE được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch BTSE có thể được tìm thấy tại https://www.btse.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
<100 BTC 0.050% 0.100%
>= 100 BTC 0.045% 0.090%
>= 500 BTC 0.040% 0.080%
>= 5000 BTC 0.035% 0.070%
>= 10000 BTC 0.030% 0.060%
>= 20000 BTC 0.025% 0.050%
>= 40000 BTC 0.015% 0.040%
>= 100000 BTC 0.010% 0.030%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!