Digifinex

Centralized, Seychelles, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$5.88B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$5.88B
8
Digifinex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿193 214.12 từ các cặp giao dịch 392 và 456. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Digifinex là (). Digifinex được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Digifinex có thể được tìm thấy tại https://www.digifinex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!