BigONE

Centralized, Seychelles, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$519.38M
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$519.38M
9
BigONE là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿27 015.71 từ các cặp giao dịch 129 và 157. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BigONE là BTC/USDT (₿19 205.18). BigONE được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch BigONE có thể được tìm thấy tại https://bigone.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
≥ 25000 0.00 % 0.01 %
≥ 10000 0.01 % 0.02 %
≥ 3000 0.02 % 0.04 %
≥ 1000 0.04 % 0.06 %
≥ 450 0.06 % 0.08 %
≥ 80 0.07 % 0.09 %
≥ 15 0.08 % 0.10 %
≥ 3 0.09 % 0.10 %
< 3 0.10 % 0.10 %

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!