Bitcoin btc
$ usd

4 mô hình Blockchain đã và đang làm thay đổi xã hội con người

2 mins
Bởi Vi Thao
Cập nhật bởi Dani Polo
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Từng bước một, công nghệ Blockchain ngày càng hiện hữu rộng khắp trong mọi mặt đời sống xã hội con người. Nó đã và đang góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo xã hội và cách thức mà con người vận hành xã hội.

 

Mô hình Blockchain 1.0

Có lẽ mục tiêu dẫn đến sự ra đời và là ứng dụng đầu tiên của công nghệ Blockchain là tiền tệ. Vì vậy, mô hình Blockchain đời đầu người ta còn gọi là Blockchain tiền tệ. Điển hình tiêu biểu là Bitcoin. Sau đó là một loạt các loại tiền điện tử khác với mục đích tạo ra một công cụ thanh toán an toàn, tiện lợi. Ngày nay, Bitcoin còn được xem là công cụ để đầu cơ.

 

Mô hình Blockchain 2.0

Không dừng ở vai trò là công cụ thanh toán, Blockchain còn được sử dụng trong hợp đồng thông minh. Đó chính là sử dụng tính năng giao dịch phi tập trung của sổ cái để đăng ký, xác thực và chuyển giao hợp đồng tài sản. Ứng dụng Blockchain trong hợp đồng thông minh khá đa dạng như giao dịch tài chính, hồ sơ chứng thực, hồ sơ nhận dạng, cổ phần hóa… Ứng dụng tiêu biểu là sử dụng nền tảng có sẵn từ Ethereum để mua bán các ICO.

 

Mô hình Blockchain 3.0

Thêm một bước tiến, công nghệ Blockchain 3.0 hướng đến sử dụng Blockchain rộng rãi hơn trong đời sống xã hội. Không chỉ là công cụ thanh toán, hợp đồng tương lai mà là giải quyết và đáp ứng các nhu cầu con người trong đời sống xã hội, như y tế, giáo dục, giao thông…Nguyên lý của mô hình này là chuyển đổi những quy trình đang hoạt động được kiểm soát tập trung thành phi tập trung, chuyển cơ chế hoạt động từ con người sang máy móc. Những thuật ngữ như nền tảng thông minh, công nghiệp 4.0, nền kinh tế chia sẻ đều dựa trên nền tảng Blockchain 3.0 này.

 

Mô hình Blockchain 4.0

Những thành quả đã chứng minh Blockchain không dừng ở hiện tại mà còn phát triển hơn nữa. Người ta kỳ vọng Blockchain sẽ là công nghệ của tương lai. Những dự án Blockchain 4.0 đang được manh nha và sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Thaovv_circle.jpg
Vi Thao
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ