40 công ty đại chúng đầu tư 6 tỷ USD vào doanh nghiệp blockchain

Updated by builink
Tóm lại
  • Nhiều công ty đại chúng quan tâm Blockchain
  • Có 61 ngân hàng đầu tư vào Blockchain
  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Trong báo cáo về 100 công ty đại chúng tham gia đầu tư vào lĩnh vực blockchain, có 40 công ty đã đầu tư 6 tỷ USD từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022. Trong đó, công ty đầu tư tích cực nhất là Samsung và công ty đầu tư nhiều vốn nhất là Alphabet.

Nhiều công ty đại chúng quan tâm blockchain

Trong báo cáo từ Blockdata, có 40 công ty đại chúng đầu tư 6 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp blockchain từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, có tổng 61 ngân hàng đã tham gia đầu tư ít nhất một lần vào lĩnh vực blockchain.

Trong 40 công ty, Samsung là công ty tích cực đầu tư nhất vì đã rót vốn vào 13 doanh nghiệp blockchain. Vị trí thứ hai thuộc về UOB với 7 khoản đầu tư, kế tiếp là Citigroup với 6 khoản đầu tư và Goldman Sachs với 5 khoản.

Nhiều công ty đại chúng quan tâm Blockchain. Nguồn: blockdata
Danh sách các công ty đại chúng đầu tư vào blockchain. Nguồn: blockdata

Tuy nhiên, việc thống kê chi tiết nguồn vốn từ mỗi công ty sẽ khó cập nhật. Theo blockdata nhận xét rằng: “chúng tôi không thể xác định được số tiền mà các tập đoàn này đã đầu tư khi họ tham gia các vòng gọi vốn với nhiều nhà đầu tư khác.” Trong nhóm dữ liệu thống kê được, tập đoàn có ràng buộc với Google, Alphabet, đã đầu tư nhiều vốn nhất với 1,506 triệu USD trong 4 vòng. Vị trí kế tiếp thuộc về nhà quản lý quỹ BlackRock với 1,171 triệu USD trong 3 vòng. Xếp sau là quỹ đầu tư Morgan Stanley với 1,100 triệu USD trong 2 vòng. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là Samsung, Goldman Sachs, BNY Mellon, PayPal. 

Blockdata cũng thống kê được có 61 công ty blockchain/tiền điện tử được góp vốn từ 71 vòng đầu tư. Các công ty này hoạt động trên 20 lĩnh vực, trong đó có 13 công ty trong lĩnh vực NFT.

Có 61 ngân hàng đầu tư vào Blockchain

Có 61 công ty tài chính đầu tư  vào Blockchain. Nguồn: blockdata
Các công ty tài chính đầu tư bào blockchain. Nguồn: Blockdata

Trong danh sách 61 ngân hàng, có 23 đơn vị đầu tư vào các tổ chức liên kết với blockchain và tiền điện tử từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022. Xét về mức độ đầu tư, nhóm tổ chức tài chính tích cực nhất, lần lượt là: KB Financial Group (8 khoản đầu tư); United Overseas Bank (7 khoản đầu tư); Citigroup (6 khoản đầu tư); Goldman Sachs (5 khoản đầu tư) và Commonwealth Bank of Australia (4 khoản đầu tư).

Xét về quy mô gói đầu tư, Top 3 ngân hàng rót vốn nhiều nhất, đó là: Morgan Stanley (1,100 triệu USD trong 2 vòng); Goldman Sachs (698 triệu USD trong 5 vòng); BNY Mellon (690 triệu USD trong 3 vòng). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp lưu ký được giới tài chính quan tâm nhiều nhất. Điển hình, NYDIG từng huy động được 1 tỷ USD và Fireblocks huy động được 550 triệu USD.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm cộng đồng của BeinCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.