Bitcoin btc
$ usd
ِAnderson Mendez

ِAnderson Mendez

Anderson là cây viết của BeInCrypto chuyên đưa tin về thị trường tiền điện tử và các vấn đề về kinh tế. Anh cũng đã tham gia vào một số dự án liên quan đến kinh doanh, sản xuất tin tức và nội dung trong lĩnh vực giáo dục. Anh ấy có bằng quản lý và hiện đang theo học thạc sĩ về đầu tư và công nghệ blockchain tại EA Banking School.