Bitcoin btc
$ usd
Christian Gundiuc

Christian Gundiuc

Sau khi học xong chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Trường Tài chính Frankfurt, Christian bắt đầu làm việc tại một công ty bất động sản. Sau khi biết đến Bitcoin và tiền điện tử, Christian đã chuyển trọng tâm sang tìm hiểu, phân tích và viết về lĩnh vực này.

Bài viết mới nhất của Christian Gundiuc