Bitcoin btc
$ usd
Jessica Lloyd

Jessica Lloyd

Jessica tốt nghiệp sinh vật học ở Anh và đã có một số năm làm quản lý truyền thông cho một số công ty ở UAE, Châu Phi và Đông Nam Á. Cô tin rằng rút ngắn khoảng cách giáo dục là bước quan trọng để có thể nắm bắt các xu hướng công nghệ và tác động của nó đối với xã hội trên phạm vi toàn cầu.