Bitcoin btc
$ usd
Kyle Torpey

Kyle Torpey

Biết đến Bitcoin từ năm 2014, Kyle là một nhà văn tự do. Các bài viết của Kyle đã được trên những tạp chí kinh tế - tài chính lớn như Forbes, Business Insider, VICE Motherboard, NASDAQ.com cùng nhiều hãng tin tức khác.

Bài viết mới nhất của Kyle Torpey