Bitcoin btc
$ usd
Phân tích

Biến động giá của Litecoin (LTC) qua từng năm

2 mins
Cập nhật bởi Yen Pham

Tóm lại

 • Litecoin đã tăng 5,451% trong năm 2017.
 • LTC mất 86,3% trong năm 2018.
 • Cho đến nay vào năm 2021, LTC đã tăng 195%.
 • promo

Trong bài viết này, hãy cùng BeInCrypto điểm lại biến động giá của Litecoin (LTC) trong các năm qua. Giá của Litecoin đã tăng giảm ra sao qua các năm và tính đến năm 2021, giá LTC đã tăng hay giảm.


2017 là năm tăng giá mạnh nhất của Litecoin, khi mà giá LTC đã tăng 5,455%. Với năm 2021, tính từ đầu năm tới nay giá LTC đã tăng 195%.

Biến động giá Litecoin 2015-2018


LTC đã trải qua một chu kỳ thị trường quan trọng vào năm 2015. Đã có lúc giá LTC tăng 827%, thiết lập một mức kỷ lục ở $8,96. Nhưng kết thúc năm, LTC đóng cửa ở mức $3,44 đánh dấu mức tăng 154%. Mặc dù đây vẫn là mức tăng đáng kể, nhưng không thể so với khi đạt đỉnh điểm.


Ngược lại, năm 2016 là một năm không mấy ổn định về biến động giá của LTC. Giá LTC không có biến động nhiều và kết thúc năm chỉ tăng 27%, đóng cửa ở mức $4,36.

Năm 2017 là một năm tăng giá lịch sử của LTC. Biểu đồ giá hàng tháng cho thấy LTC tháng nào trong năm 2017 cũng là một cây nến tăng. Mức đỉnh điểm trong năm 2017 là ở $370 đạt được trong tháng 12. Đến ngày cuối cùng của năm thì giá LTC đóng của ở mức thấp hơn là $225 đánh dấu mức tăng giá 5,451% cho năm 2017.

Biến động giá LTC 2015 - 2018
Nguồn: TradingView

Biến động giá LTC 2018-nay


Đến năm 2018, giá LTC đã điều chỉnh đáng kể sau một năm tăng mạnh. Kết thúc năm 2018, giá LTC đã giảm 86,3% đóng cửa ở mức $30,61. Giá LTC trong năm 2018 gần như tháng nào cũng giảm trừ tháng Hai và tháng Tư.

Năm tiếp sau đó, LTC lại tăng mạnh trở lại, đạt mức cao nhất năm là $146,95. Thế nhưng mức giá đó không được duy trì trong năm 2019 và kết quả là kết thúc năm với mức tăng 33,77%.

Năm 2020 cũng là một năm tăng giá. Sau một đợt điều chỉnh từ tháng 2 đến tháng 3, LTC đã phục hồi và đạt được mức đóng cửa ở $124. Đánh dấu mức tăng 200% cho năm 2020.

Và trong năm 2021, tính từ đầu năm tới nay giá LTC đã tăng 195%. Hiện LTC đang được giao dịch ở mức giá $393.

Biến động giá của LTC 2018 - 2021
Nguồn: TradingView

Kết luận


Lịch sử biến động giá của LTC qua các năm đã tăng:

 • 2015: 154%
 • 2016: 27%
 • 2017: 5,452%
 • 2018: -86%
 • 2019: 34%
 • 2020: 200%
 • 2021: 195%

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ