Bitcoin btc
$ usd

Binance tạm ngừng giao dịch ETH trên Arbitrum, Optimism và Ronin

3 mins
6 Tháng Chín 2022, 20:02 +07
Đã dịch Vivian
6 Tháng Chín 2022, 20:02 +07
Tóm lại
  • Binance thông báo tạm ngừng giao dịch ETH trên Mạng Optimism, Arbitrum và Ronin trước khi nâng cấp Bellatrix.
  • Việc tạm ngưng nhằm đảm bảo phân bổ chính xác các mã thông báo bằng chứng công việc PoW.
  • Giao dịch ETH trên mạng chính sẽ vẫn hoạt động.
  • promo

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Binance thông báo sẽ tạm ngừng gửi và rút tiền cho Ethereum (ETH) và Wrapped Ethereum (WETH) trên một số mạng Ethereum lớp 2 phổ biến trước khi nâng cấp Bellatrix.

Theo đó, các giao dịch ETH trên Arbitrum và Optimism (hai mạng lớp 2 được xây dựng trên Ethereum) và các giao dịch WETH trên sidechain Ronin sẽ bị tạm ngừng. Việc tạm ngưng sẽ bắt đầu lúc 2 giờ sáng theo giờ UTC (09:00 theo giờ Việt Nam) vào ngày 06 tháng 9 năm 2022 và sẽ tiếp tục khi mạng được xác định là ổn định vào một thời điểm nào đó sau khi hợp nhất.

The Merge (Hợp nhất) sẽ bắt đầu vào ngày 06 tháng 9 năm 2022 với bản nâng cấp Bellatrix và dự kiến ​​sẽ hoàn thành giữa ngày 10 tháng 9 và ngày 20 tháng 9 năm 2022. Bản nâng cấp Bellatrix được lên lịch phát hành vào lúc 11:34:47 UTC (18:00 theo giờ Việt Nam), với độ khó khai thác dự kiến ​​sẽ tăng đến mức mà không thể khai thác Ether nữa. Khi điều này xảy ra, lớp thực thi của mạng Ethereum sẽ hợp nhất với lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần, đánh dấu việc hợp nhất hoàn thành. Các nhà phát triển dự kiến ​​điều này sẽ xảy ra vào khoảng ngày 15-16 tháng 9 năm 2022.

Tạm dừng để nhường chỗ cho đợt airdrop mã thông báo ETH trong đợt hard fork

Binance đang tạm ngừng gửi và rút tiền cho ETH và WETH trên các mạng được chọn để đảm bảo rằng mọi mã thông báo được airdrop từ các fork PoW sẽ được phân bổ chính xác. Như đã báo cáo trước đây, ít nhất một nhóm các nhà phát triển đang làm việc để tạo ra một fork bằng chứng công việc của blockchain Ethereum hiện tại trước khi hợp nhất xảy ra. Bất kỳ mã thông báo mới nào từ các fork này có thể sẽ được phát cho những người nắm giữ ETH hiện tại.

Trước khi mã thông báo được airdrop, một ảnh chụp nhanh về số lượng nắm giữ ETH của tất cả người dùng sẽ được thực hiện để xác định số lượng mã thông báo mới mà mỗi người dùng sẽ nhận được. Việc giao dịch ETH trên mạng chính Ethereum sẽ không bị ảnh hưởng.

Coinbase và Kraken dự kiến ​​về việc niêm yết các mã thông báo mới

Coinbase đã thông báo vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, rằng họ sẽ tạm dừng việc gửi và rút ETH và ERC-20 trong quá trình hợp nhất và sẽ tiếp tục sau khi hợp nhất được cập nhật thành công trên hệ thống của họ. Bất kỳ mã thông báo mới nào xuất hiện từ các nhánh PoW sẽ phải tuân theo chính sách niêm yết tài sản của sàn theo một thông báo vào ngày 27 tháng 8 năm 2022.

Kraken cũng sẽ tạm dừng các giao dịch ETH và ERC-20 trong quá trình hợp nhất. Kraken nói rằng ngay cả khi nó không hỗ trợ giao dịch các token đã phân tách, sàn vẫn có thể quyết định cho phép lưu ký các token đó. Các tài khoản Kraken nắm giữ ETH sẽ được ghi có bằng mã thông báo mới.

Người sáng lập Tron, Justin Sun nói rằng sàn giao dịch Poloniex của mình sẽ hỗ trợ tất cả các mã thông báo hard fork mới.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ