Bitcoin btc
$ usd
Bitcoin Dominance tăng trở lại, bất lợi cho Altcoin
Thị trường Phóng sự
3 mins
Th10 12, 2021 2 năm trước
Bitcoin Dominance (BTCD) bị từ chối ở mức 48%
Thị trường Phân tích
3 mins
Th7 2, 2021 2 năm trước
Bitcoin Dominance (BTCD)tiếp tục tiến lên mức 50%
Thị trường Phân tích
3 mins
Th6 14, 2021 2 năm trước
BTCD tiếp tục xu hướng giảm, sau khi tăng mạnh
Thị trường Phân tích
2 mins
Th5 29, 2021 2 năm trước
BTCD trượt dài và mối tương quan với BTC
Thị trường Phân tích
2 mins
Th5 4, 2021 2 năm trước