Bitcoin btc
$ usd

Thoát khỏi khu vực giao dịch nhiều ngày, Bitcoin hướng tới ngưỡng giá quan trọng 9.600 USD

2 mins
Bởi Vi Thao
Cập nhật bởi Vi Thao
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Bitcoin giờ đây đã thoát khỏi khu vực giao dịch nhiều ngày nay giữa 9.000 USD - 9.300 USD
  • Đóng cửa hàng tuần trên 9.600 USD sẽ là lý tưởng cho một xu hướng đi lên cao hơn
  • Đang có một số yếu tố hỗ trợ tích cực cho xu hướng đi lên cao hơn của Bitcoin
  • promo

Trong ngày giao dịch hôm nay (24/7), Bitcoin tiếp tục duy trì phong độ đà tăng từ ngày hôm qua. Với giá hiện tại được giao dịch tại khu vực 9.500 USD, cho phép đồng tiền điện tử hàng đầu này tạo khoảng cách khác biệt với mức thấp gần đây của mình.
Bitcoin đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu đột phá khỏi mức biến động thấp đến bất ngờ gần đây của mình. Tuy nhiên, xét ở tầm vĩ mô hơn thì BTC vẫn chưa thoát khỏi khu vực giao dịch rộng với biên trên nằm tại 10.000 USD. Ở góc độ hẹp hơn, Bitcoin giờ đây đã thoát khỏi khu vực giao dịch nhiều ngày nay giữa 9.000 USD – 9.300 USD. Sự đột phá lên trên khu vực này dường như đã củng cố thêm sức mạnh của những người mua.

Ngưỡng giá quan trọng tại 9.600 USD

Đối với xu hướng vận động tiếp theo, theo các nhà phân tích thì 9.600 USD là ngưỡng quan trọng cần phải theo dõi chặt chẽ. Nếu thất bại trong việc phá vỡ lên trên ngưỡng này có thể gây ra một đảo chiều đi xuống mạnh hơn, phá tan nền tảng đi lên gần đây. Nhà giao dịch @TheCryptoCactus cho rằng, đóng cửa hàng tuần trên ngưỡng giá này sẽ là lý tưởng cho một xu hướng đi lên cao hơn.
Theo @TheCryptoCactus
“Thị trường đang trông thực sự mạnh mẽ, theo ý kiến của tôi. Nhưng để hoàn toàn rõ ràng thì ngưỡng 9.600 USD cần phải được vượt qua khi đóng cửa hàng tuần, nếu chúng ta thực sự muốn tiếp tục đi lên cao hơn.”

Những yếu tố hỗ trợ xu hướng đi lên của BTC

Đột phá lên trên ngưỡng 9.600 USD sẽ đảm bảo xu hướng đi lên hiện tại được tiếp tục và khả năng này đang có nhiều triển vọng. Hiện tại, đang có một số yếu tố hỗ trợ tích cực cho Bitcoin và khả năng đột phá thành công có thể sẽ sớm diễn ra. Nhà phân tích @TeddyCleps chỉ đến ba yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa của BTC trong thời gian tới.
Theo @TeddyCleps
“Những dấu hiệu giá tăng, gồm: Bitcoin vượt lên trên khu vực giao dịch nhiều ngày, 1 giao cắt giá tăng MACD, TFs cũng ngắn hơn, cho thấy một xu hướng hồi phục. Vô hiệu trong trường hợp đóng cửa ở khu vực phía trong.”

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Thaovv_circle.jpg
Vi Thao
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ