Bitcoin btc
$ usd

Bitcoin và 4 thế hệ Holder – Chỉ sợ rằng lần này không như những lần trước!

2 mins
Bởi Viet Anh
21 Tháng Năm 2022, 16:56 +07
Cập nhật bởi Viet Anh
21 Tháng Năm 2022, 16:56 +07
Tóm lại
  • Bitcoin và 4 thế hệ Holder: Họ đã mua ở những mức giá nào?
  • promo

Lịch sử giá Bitcoin đã khẳng định rằng những mùa downtrend đều sẽ kết thúc và khởi động một mùa xuân Crypto mới rực rỡ hơn. Điều này vẫn đúng cho dù Holder mua ở mức giá nào.

Bitcoin và 4 thế hệ Holder: Họ đã mua ở những mức giá nào?

Realized Price (giá hiện thực) của Bitcoin là mức giá được tính dựa trên thời điểm mà Bitcoin đó được chi tiêu. Giá này sẽ không đổi cho đến khi BTC đó được chi tiêu cho lần tiếp theo.

Bitcoin Realized Price - UTXO Age Band. Nguồn: CryptoQuant.
Bitcoin Realized Price – UTXO Age Band. Nguồn: CryptoQuant.

Bằng cách tính trung bình realized price trong những chu kỳ thời gian lớn gồm 10 năm, 5-7 năm, 2-3 năm và 1 năm, chúng ta có thể ước lượng được mức giá trung bình mà các holders đã mua và nắm giữ BTC. Biểu đồ trên là kết quả của cách ước lượng đó.

  • Thế hệ holder sớm nhất cách đây 10 năm đã mua BTC ở mức trung bình ở 1 USD. Thế hệ holder thứ 2 đã mua BTC ở mức trung bình 653 USD, thế hệ holder thứ 3 ở 8,717 USD. Và thế hệ holder mới nhất đã mua BTC ở mức trung bình 43,582 USD.
  • Có thể thấy thế hệ sau mua BTC ở mức giá “bất lợi” hơn trước rất nhiều. Hiện tại thì holder thế hệ thứ 4 đang chịu một khoản lỗ trung bình là 33%. Nếu là newbie chỉ mới vào thị trường 6 tháng trở lại đây thì phải chịu khoản lỗ đến 60%.

Trong chia sẻ mới nhất của mình, Ki Young Yu (CEO của CryptoQuant) cho biết nếu Holder đủ kiên trì trong ít nhất 2 năm thì đảm bảo sẽ có lãi. Nhưng nếu chỉ nắm giữ dưới 1 năm trở lại thì có thể phải chịu khoản lỗ từ 39 – 67%.

Chỉ sợ rằng lần này không như những lần trước!

Mark Twain từng nói “Lịch sử không bao giờ lặp lại chính nó nhưng nó có vần điệu”. Trong thị trường tài chính, nhiều người cũng tin rằng quá khứ không lặp lại y chang nhưng có mô-típ.

  • Sau một đợt giảm sẽ đến một đợt tăng – đó là mô típ. Nhưng mô típ này không đảm bảo giá sẽ giảm sâu hơn trước hay giá sẽ tăng mạnh hơn trước. Đó vẫn là một ẩn số.
  • Thế hệ Bitcoin Holder thứ 4 này đối diện với nhiều biến cố khó dự đoán khác với 3 thế hệ trước. Tiêu biểu như là dịch bệnh, chiến tranh… Hay điều gần đây được nhắc đến, đó là 3 thế hệ holder trước không đối diện với nguy cơ suy thoái lớn như thế hệ này.

Bạn nghĩ sao về thế hệ holder này? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm chat của chúng tôi.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ