Gần một nửa giá trị của mạng lưới Ethereum được lưu trữ trong các token ERC-20

1 min
31 Tháng Năm 2020, 12:06 +07
Cập nhật bởi Vi Thao
12 Tháng Chín 2020, 02:10 +07
Tóm lại
  • Các token ERC-20 đang chiếm gần 50% tổng giá trị được lưu trữ trên Ethereum
  • Tổng số ETH được khóa trong DeFi hiện nay là 2,7 triệu, chiếm khoảng 2,4% tổng nguồn cung
  • Ethereum đang đẩy mạnh thanh khoản hơn 530 triệu USD, do stablecoin tăng trưởng mạnh
  • promo

Tiến trình trở thành hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung của Ethereum đang đạt được những bước tiến vững chắc. Hoạt động phát hành stablecoin trên mạng lưới đã tăng lên nhanh chóng và gần 50% giá trị của nó đang được lưu trữ trong các token ERC-20.
Nhà nghiên của tiền điện tử của Messari là Ryan Watkins đã ghi nhận thấy các token ERC-20 đang chiếm gần 50% tổng giá trị được lưu trữ trên Ethereum.
“Trong 2 năm qua, đã có một sự chuyển đổi hoàn toàn về cách thức giá trị được lưu trữ và chuyển giao trên blockchain Ethereum.” – @RyanWatkin
Theo @RyanWatkin
Nhà phân tích này cũng cho biết thêm, tổng giá trị của các token trên mạng lưới này cũng đang tiệm cận với số lượng của chính Ethereum. Đây là một dấu hiệu giá tăng cho Ethereum, khi nó cho thấy một sự tăng trưởng trong chuyển giao giá trị trên mạng lưới. Watkins tiếp tục cho biết mạng lưới này đang đẩy mạnh thanh khoản hơn 530 triệu USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các stablecoin. Vai trò nền tảng cho thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) cũng củng cố thêm vị thế là nơi lưu trữ giá trị cơ bản của Ethereum. Theo Defipulse.com, tổng số ETH được khóa trong DeFi hiện nay là 2,7 triệu, chiếm khoảng 2,4% tổng nguồn cung.
Theo defipulse.com
Các dữ liệu trên mạng lưới Ethereum đang tiếp tục được cải thiện, và khả năng được phản ánh trong giá chỉ là vấn đề thời gian.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ