Hệ thống cho vay DeFi Compound tiết lộ token quản trị COMP: cộng đồng quyết định

3 mins
Bởi Vi Thao
28 Tháng Hai 2020, 19:01 +07
Cập nhật bởi Vi Thao
28 Tháng Hai 2020, 19:01 +07
Hệ thống mới của Compound sẽ là COMP, một token ERC-20 dựa trên quản trị giống với MKR nhưng sẽ cung cấp nhiều tính năng cao cấp hơn.
Trong một bài viết đăng vào ngày 26/2, CEO của Compound Robert Leshner đã vạch ra một hệ thống quản trị với tầm nhìn mới mẻ. Điều mà sẽ thay thế những người quản trị của giao thức Compound. Việc đưa vào sử dụng hệ thống này sẽ dẫn đến sự quản trị cộng đồng mà không cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ nhà phát hành.

Một token COMP quản trị chuẩn mực

Chẳng hạn như COMP sẽ có các chức năng ủy nhiệm được xây dựng tích hợp vào trong thiết kế. Có nghĩa là người nắm giữ có thể ủy nhiệm quyền bỏ phiếu COMP của họ cho những địa chỉ khác. Hoặc những người không có COMP vẫn có thể bỏ phiếu thông qua ủy nhiệm. Hơn nữa, token COMP có khả năng theo dõi các mức độ bỏ phiếu trong lịch sử. Đây là một chức năng cho phép tương thích với những bỏ phiếu phức tạp hơn sau đó. Ví dụ như một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng mà yêu cầu người sử dụng phải nắm giữ COMP ít nhất 3 tháng mới được tham dự. CEO của Compound cho là COMP có thể thiết lập tiêu chuẩn cho những token quản trị hoạt động như thế nào. Đội ngũ của ông sẽ xây dựng một kế hoạch cải thiện Ethereum (tương tự với tiêu chuẩn ERC-20) để thúc đẩy phi tập trung hóa cho toàn hệ sinh thái.

COMP sẽ thu hồi giá trị trong tương lai?

Trong khi token MKR của Maker có một vốn hóa thị trường đáng kể và mục tiêu giá trị trực tiếp thì COMP được cho là chỉ thiết kế cho mục tiêu quản trị, thay vì đầu tư. Như chính CEO của Compound chia sẻ trong bài viết là COMP hướng đến trao quyền cho cộng đồng. Nó không phải là thiết bị gây quỹ hoặc cơ hội đầu tư. Cho đến khi tiến trình phi tập trung hóa được hoàn thành thì COMP sẽ không xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, những phát biểu của của CEO Compound hầu như không loại trừ khả năng token COMP trở thành một dự án xứng đáng đầu từ vào một ngày nào đó sau này. Spencer Noon của DTC Capital cũng có suy nghĩ tương tự. Ông cho là những người nắm giữ cổ phẩn của Compound có thể sau đó bỏ phiếu theo một số kiểu của hệ thống thu hồi giá trị. Một khi dự án rõ ràng vượt quá tầm kiểm soát của những người xây dựng ra nó. Ông cho là nên để cho cộng đồng thêm vào những tính năng gây tranh cãi, thay vì nhà phát hành tự thêm vào. Việc Compound tiết lộ kế hoạch phát hành một token quản trị COMP diễn ra trong bối cảnh nền tảng phi tập trung hóa DeFi đang được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh. Gần đây nhất là sự hợp tác giữa TRON và Steemit nhằm hướng đến thống trị thị trường này.  

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ