Bitcoin btc
$ usd

DeFi tăng trưởng 200% trong năm 2019, thế chỗ các ICO không được kiểm soát

2 mins
Bởi Vi Thao
2 Tháng Tư 2020, 07:04 +07
Cập nhật bởi Vi Thao
2 Tháng Tư 2020, 07:04 +07
Tóm lại
  • DeFi tăng trưởng khoảng hơn 200% kể từ tháng 1/2019 cho đến đỉnh điểm vào tháng 2/2020
  • Các DeFi thể hiện tốt nhất bao gồm: giao thức Maker và giao thức cho vay DeFi Compound
  • Mỹ và Trung Quốc chiếm đến 70% nguồn lực các dự án blockchain
  • promo

ICO không kiểm soát đã được thay thế bởi các sản phẩm DeFi được hỗ trợ bởi tiền điện tử trong năm 2019, theo báo cáo blockchain 2020 của CB Insights.
Theo báo cáo này thì các tài sản được nắm giữ trong các nền tảng tài chính phi tập trung đã tăng trưởng khoảng hơn 200% kể từ tháng 1/2019 cho đến đỉnh điểm vào tháng 2/2020. Tăng từ dưới 300 triệu USD lên tới hơn 1,2 tỷ USD. Đồng thời, doanh thu từ các đợt ICO trong năm 2019 thấp hơn 95% so với năm 2018, giảm từ 7,8 tỷ USD xuống còn 371 triệu USD. Những đơn vị thu được kết quả tốt nhất trong không gian DeFi bao gồm giao thức Maker, là nơi lưu trữ 1 stablecoin được hỗ trợ bởi tiền điện tử, và giao thức cho vay DeFi Compound. Tính đến tháng 3/2020, giao thức Maker được hỗ trợ bởi hơn 280 triệu tài sản, Compound theo sau với 70 triệu USD.

Tăng trưởng đồng loạt

Theo báo cáo, có nhiều cách dịch vụ lưu ký tiền điện tử tiếp tục duy trì hoặc lên kế hoạch thực hiện các chính sách bảo hiểm để bảo vệ tài sản khách hàng của mình. Có thể kể đến như Ledger, Anchorage, và Knox. Coinbase và Gemini hiện nay bảo hiểm hơn 200 triệu USD cho các khách hàng chống lại các hoạt động tội phạm. Các dịch vụ thuế tiền điện tử cũng đã bắt đầu có được động lực vào cuối năm, một dấu hiệu cho thấy DeFi đã có được cam kết để tiếp tục phát triển. ZenLedger, Taxbit và nền tảng Ledgible của Verady đã thu được nguồn lực đầu tư 8,4 triệu USD trong giai đoạn đầu.

Mỹ và Trung Quốc thống trị nguồn lực đầu tư

Báo cáo của CB Insights cũng cho biết là Mỹ và Trung Quốc đang chiếm phần lớn nguồn quỹ đầu tư cho các dự án blockchain kể từ năm 2015, lên tới gần 70%. Nhưng năm 2019 đã có một sự dịch chuyển đáng kể. Năm 2019, 30% nguồn vốn đến từ Mỹ, giảm từ mức 41% của năm 2017. Trong khi đó, Trung Quốc tăng mức đầu tư cho các dự án lên 22%, so với chỉ 10 năm của năm 2017.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ