Bitcoin btc
$ usd
Phân tích

Đo lường mức tăng trưởng hàng năm của Ethereum (ETH)

2 mins
Cập nhật bởi Vi Vi

Tóm lại

  • ETH đã tăng 12,500% vào năm 2017.
  • ETH giảm 89.20% trong năm 2018
  • Vào năm 2021, nó đã tăng lên 391% cho đến nay.
  • promo

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chuyển động giá của Ethereum (ETH). Đồng thời đo lường mức tăng trưởng của ETH mỗi năm để xem có những khác biệt nào đối với những chuyển động tăng hiện tại.

Năm 2018 ghi nhận mốc thời gian ETH có sự tăng trưởng về giá mạnh nhất. Nhưng ngay sau đó, năm 2019 lại là thời điểm giá của Ethereum bị giảm giá nhiều nhất.

Để phân tích lịch sử giá ETH, hãy nhấp vào đây.

ETH từ năm 2018 đến năm 2020

Vào năm 2016, ETH đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ thị trường đầu tiên. Giá đã tăng từ mức thấp 0.76 USD lên mức cao là 10.10 USD.

Tuy nhiên, giai đoạn tăng trưởng xu hướng lần này chỉ kéo dài trong nữa đầu tiên của năm. Trong khi thời gian còn lại đều là điều chỉnh. Sau đó, giá Ethereum đã đóng cửa ở mức 8.07 USD kết thúc năm.

Nhìn chung, ETH đã tăng đến tận 1070% vào năm 2016. 

ETH đã tăng trưởng liên tục trong suốt năm 2017, ngoại trừ tháng 7 và tháng 9. Nó đã cố gắng kết thúc năm ở giá 863 USD, với mức tăng trưởng 12,500% trong năm. Cho đến nay, đây là năm tăng giá nhất trong lịch sử giá của Ethereums.

Thế nhưng đến năm 2020, phần lớn giá của ETH bị sụt giảm. Nó đã giảm khoảng 57% chỉ trong tháng 3 và kết thúc năm với mức giảm 89.20%. Kết thúc năm với mức thấp là 130.86 USD.

Lịch sử giá ETH
Biểu đồ theo TradingView

ETH từ năm 2020 cho đến nay

Năm 2019 là một năm biến động về giá đáng kể. Tăng giá giảm giá liên tục. Có thời điểm giá tăng lên 178%, đạt mức cao 363.29 USD. Nhưng sau đó nó lại giảm một lần nữa và kết thúc năm ở mức 128.59 USD, mất 1.67%. 

Năm 2020 là một năm tăng giá của ETH. Bởi nó đã thu hồi một phần lớn khoản lỗ từ năm 2018. Giá tăng lên 488%, kết thúc năm với mức cao là 737.45 USD, tăng 488%. 

Năm 2021 cũng là một năm tăng trưởng khi ETH chạm mốc ATH mới là 3609 USD vào ngày 6 tháng 5. Cho đến nay, giá của ETH đã tăng 391%.

Phong trào hiện tại của ETH
Biểu đồ theo TradingView

Tổng kết

Nhìn chung, đây là số phần trăm tăng trưởng của Ethereum sau mỗi năm: 

  • 2016: 1070%
  • 2017: 12,500%
  • 2018: – 89.20%
  • 2019: -1.67%
  • 2020: 488%
  • Năm 2021: 391%

Để đọc thêm các bài phân tích mới nhất về Bitcoin (BTC) của BeInCrypto, hãy nhấp vào đây.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ