Bitcoin btc
$ usd

Dự đoán giá Aptos (APT): Giá có thể tăng lên 2 chữ số 

2 mins
Đã dịch Vivian
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • APT đang giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần.
  • Nó đã hoàn thành điều chỉnh theo cấu trúc W-X-Y.
  • Có hỗ trợ ở mức 8.65 USD.
  • promo

Dự đoán giá Aptos: Giá APT đã hoàn thành cấu trúc điều chỉnh và dự kiến ​​sẽ bứt phá khỏi mô hình hiện tại. Dự đoán giá có thể tăng lên mức 2 con số.

Dự đoán giá APT giảm

Giá APT đã giảm bên trong kênh song song giảm dần kể từ khi đạt mức cao 10.27 USD vào ngày 23/10. Các kênh song song giảm dần thường chứa các chuyển động điều chỉnh. Nếu đúng như vậy, sẽ có một sự đột phá khỏi kênh.

Tuy nhiên, cả đường kháng cự và đường hỗ trợ đều chưa được xác nhận đủ lần. Ngoài ra, giá Aptos có nguy cơ phá vỡ xuống dưới đường giữa kênh. Nếu điều này xảy ra, giá có thể tiếp tục phá xuống.

Vùng hỗ trợ chính cho giá APT là 8.65 USD. Đây vừa là mức hỗ trợ thoái lui 0.5 Fib vừa là vùng hỗ trợ ngang. Vì vậy, việc giá phá xuống khỏi mức này có thể là chất xúc tác cho sự gia tốc của chuyển động đi xuống.

Aptos (APT) Giảm giá
Biểu đồ APT/USDT theo TradingView

Số lượng sóng hỗ trợ giá APT đột phá

Số lượng sóng cũng đưa ra dự đoán giá APT tăng. Đo từ mức thấp nhất vào ngày 21/10, giá Aptos dường như đã hoàn thành một đợt tăng năm sóng (màu trắng). Sau đó, chuyển động bên trong kênh có thể là một cấu trúc điều chỉnh W-X-Y. Do độ dài của quá trình điều chỉnh, có khả năng quá trình giảm đã hoàn tất.

Nếu vậy, một sự đột phá khỏi kênh có thể diễn ra. Điều này sẽ xác nhận sự tiếp tục của chuyển động giá đi lên. Mục tiêu tiềm năng đầu tiên cho đỉnh tăng là 11.42 USD, được tạo bởi mức thoái lui Fib bên ngoài 1.61 (màu đen) khi đo lường toàn bộ mức giảm.

Nếu cả hai chuyển động đi lên có cùng độ cao, điều này sẽ dẫn đến mức giá APT đạt mức cao là 11.85 USD. Do đó, khu vực 11.40 USD – 11.85 USD có khả năng đóng vai trò là đỉnh giá Aptos trong tương lai.

Số lượng sóng giá Aptos (APT)
Biểu đồ APT/USDT theo TradingView

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Vivian_circle.jpg
Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing cho các công ty công nghệ. Trong đó gần 3 năm là ở mảng blockchain và cryptocurrency cho các sàn giao dịch tiền...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ