Bitcoin btc
$ usd

Bản nâng cấp Ethereum Dencun hứa hẹn giúp phí giao dịch tiết kiệm hơn

3 mins
6 Tháng Năm 2023, 18:00 +07
Đã dịch Subin Van
6 Tháng Năm 2023, 18:00 +07
Tóm lại
  • Ethereum chuẩn bị nâng cấp mạng Dencun.
  • Việc nâng cấp nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch và kích hoạt các trường hợp sử dụng mới.
  • Tin tức theo sau việc nâng cấp Shapella gần đây, chỉ ba tuần trước.
  • promo

Ethereum Foundation đã chuẩn bị cho lần nâng cấp mạng tiếp theo, có tên là Dencun. Mặc dù việc triển khai Shapella chỉ diễn ra cách đây ba tuần, nhưng Dencun là bản cập nhật quan trọng được cộng đồng quan tâm.

Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

Blockchain Ethereum sẽ tiếp tục đón nhận một bản nâng cấp lớn thông qua việc Dencun sắp phát hành. Lần nâng cấp mạng tiếp theo này sẽ giới thiệu một số thay đổi sâu rộng. Nếu mọi việc diễn ra như mong đợi, Ethereum sẽ cắt giảm chi phí giao dịch và cho phép các trường hợp sử dụng mới.

Nâng cấp Dencun là gì?

Dencun giới thiệu một số tính năng tính năng dự kiến của một bộ đề xuất cải tiến Ethereum (EIP). Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) là các đề xuất thay đổi đối với mạng Ethereum. Các EIP trải qua quá trình xem xét của cộng đồng Ethereum và nếu chúng được chấp nhận, chúng sẽ trở thành một phần mã của mạng. Các đề xuất từng được giới thiệu bao gồm EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 và EIP-6475.

Thay đổi quan trọng đầu tiên trong Dencun là EIP-4844, còn được gọi là Proto-Danksharding hoặc The Surge. Đề xuất này giới thiệu “các data blob” tạm thời có thể được sử dụng bởi các giải pháp Layer 2 để đăng dữ liệu proof và giao dịch thay vì CALLDATA. Bởi vì các data blob không được lưu trữ vĩnh viễn trên chuỗi khối nên chi phí gas của chúng dự kiến ​​sẽ thấp hơn rõ rệt.

Thay đổi này có khả năng làm giảm đáng kể chi phí giao dịch trên Layer 2 cho người dùng, có thể theo một mức độ lớn.

Nâng cấp Ethereum (ETH), đầu tư dài hạn, mạng, phần thưởng, Shapella, nâng cấp Dencun. Ảnh: beInCrypto
Nâng cấp Shapella của Ethereum chỉ diễn ra ba tuần trước.

Điểm nổi bật của Ethereum Dencun

Thay đổi lớn thứ hai là hủy kích hoạt SELFDESTRUCT opcode với EIP-6780. Đề xuất này cho phép tạo và xóa các hợp đồng trong một giao dịch. Tuy nhiên, hành động này cũng sẽ duy trì chức năng của SELFDESTRUCT.

Mặc dù, trong tất cả các trường hợp khác, opcode sẽ không xóa bộ nhớ hoặc mã của hợp đồng.

Thay đổi thứ ba là EIP-1153, giới thiệu hai opcode mới, TSTORE và TLOAD. Cung cấp lưu trữ tạm thời (providing transient storage) sẽ bị xóa khi kết thúc giao dịch. Điều này cho phép một số trường hợp sử dụng, nhờ vào khóa truy cập lại để phê duyệt một giao dịch ERC20.

Cuối cùng, EIP-6475: SSZ Optionals, là phần đồng hành với EIP-4844, xác định một trong các thành phần SSZ là một phần của định dạng giao dịch 4844 (Tùy chọn). Điều đó để đảm bảo nó tương thích với các đối tượng SSZ trong tương lai được giới thiệu với Ethereum.

Ngoài các EIP chính thức là một phần của quá trình nâng cấp, các nhóm khách hàng còn có một danh sách rút gọn các EIP vẫn có thể tham gia. Trong số này có EIP-2537: Biên dịch trước cho các hoạt động của BLS12-381 curve, đã được xem xét từ năm 2019.

Mặc dù Dencun là một bản nâng cấp quan trọng trong quá trình phát triển của Ethereum, nhưng việc nâng cấp vẫn đang được tiến hành. Các sửa đổi đối với EIP có thể xảy ra khi các cuộc thảo luận về các định dạng SSZ dài hạn tốt nhất cho các giao dịch vẫn tiếp tục.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ