AAX

Centralized, 2019
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$1.19B
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.19B
7
AAX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 588K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿39 268.34 từ các cặp giao dịch 175 và 181. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn AAX là (). AAX được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch AAX có thể được tìm thấy tại https://www.aax.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!