AEX

Centralized, Seychelles, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$97.41M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$97.41M
7
AEX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 315K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿4 743.81 từ các cặp giao dịch 268 và 325. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn AEX là (). AEX được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch AEX có thể được tìm thấy tại https://www.aex.cool/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker