1. Aftermath Finance
Aftermath Finance

Aftermath Finance

Khối lượng 24h
$3.24M
Panama, 2023
Updated less than an hour ago
Aftermath Finance là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Panama. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿50.83 từ các cặp giao dịch 4 và 11. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Aftermath Finance là 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN (₿318 668.52). Aftermath Finance được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch Aftermath Finance có thể được tìm thấy tại https://aftermath.finance
Tin tức/Aftermath Finance

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$63,776.00 -2.39%
Ethereum
ETH
$3,483.97 -1.74%
Tether
USDT
$0.998693 -0.01%
BNB
BNB
$581.15 -2.85%
Solana
SOL
$130.46 -3.5%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm