1. Agni Finance
Agni Finance

Agni Finance

1

Khối lượng 24h
$1.26M
Unknown or Invalid Region, 2023
Updated less than an hour ago
Agni Finance là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Unknown or Invalid Region. Sàn này có điểm tin cậy 1.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿19.07 từ các cặp giao dịch 5 và 21. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Agni Finance là 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD1111/0X78C1B0C915C4FAA5FFFA6CABF0219DA63D7F4CB8 (₿1 606.59). Agni Finance được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch Agni Finance có thể được tìm thấy tại https://agni.finance/swap
Tin tức/Agni Finance

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,218.00 +1.35%
Ethereum
ETH
$3,559.83 +4.6%
Tether
USDT
$0.999509 +0.03%
BNB
BNB
$606.85 +2.46%
Solana
SOL
$145.47 +2.45%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm