1. Balancer V2
Balancer V2

Balancer V2

6

Khối lượng 24h
$72.60M
2020
Updated less than an 5 minutes ago
Balancer V2 là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 433K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 123.74 từ các cặp giao dịch 101 và 172. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Balancer V2 là 0XBF5495EFE5DB9CE00F80364C8B423567E58D2110/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 (₿6 234.27). Balancer V2 được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch Balancer V2 có thể được tìm thấy tại https://app.balancer.fi/#/trade

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,608.00 -1.12%
Ethereum
ETH
$3,417.76 -2.5%
Tether
USDT
$1.00 +0.1%
BNB
BNB
$582.66 -2.87%
Solana
SOL
$135.52 -4.8%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm