Bibox

Centralized, China, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$563.22M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$563.22M
7
Bibox là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại China. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 179K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 709.87 từ các cặp giao dịch 258 và 328. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bibox là (). Bibox được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bibox có thể được tìm thấy tại https://www.bibox.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Transaction fee 0.02% 0.05%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!