Bisq

Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$367.67K
Xếp hạng
4
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$367.67K
4
Bisq là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 50K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿12.09 từ các cặp giao dịch 6 và 12. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bisq là (). Bisq được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Bisq có thể được tìm thấy tại https://bisq.network/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
- 0.002% 0.002%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!