Bitfex

Centralized, Russia, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$155.66K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$155.66K
Bitfex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Russia. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 4K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿5.12 từ các cặp giao dịch 3 và 3. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitfex là (). Bitfex được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitfex có thể được tìm thấy tại https://bitfex.trade
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
- 0% 0.1%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!