BitOnBay

Centralized, Thailand, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$5.17M
Xếp hạng
2
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$5.17M
2
BitOnBay là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Thailand. Sàn này có điểm tin cậy 2.Nhiều hơn 5K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿269.84 từ các cặp giao dịch 5 và 8. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BitOnBay là BCH/BTC (₿2 609 290.57). BitOnBay được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch BitOnBay có thể được tìm thấy tại https://www.bitonbay.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
ETH 0.25% 0.25%
LTC 0.25% 0.25%
QTUM 0.25% 0.25%
BCH 0.25% 0.25%
MBC 0.25% 0.25%
PTC 0.25% 0.25%
GENT 0.25% 0.25%
CST 0.25% 0.25%
AZW 0.25% 0.25%
EVY 0.25% 0.25%
COW 0.25% 0.25%
IPM 0.25% 0.25%
HDN 0.25% 0.25%
GCP 0.25% 0.25%
OVO 0.25% 0.25%
CGF 0.25% 0.25%
FCC 0.25% 0.25%
AXL 0.25% 0.25%
NCC 0.25% 0.25%
WGC 0.25% 0.25%
BITB 0.25% 0.25%
CAT 0.25% 0.25%
RTX 0.25% 0.25%
CRAT 0.25% 0.25%
MT 0.25% 0.25%
PCJP 0.25% 0.25%
PPC 0.25% 0.25%
WFC 0.25% 0.25%
WPC 0.25% 0.25%
DOGE 0.25% 0.25%
QLC 0.25% 0.25%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!