BitoPro

Taiwan, 2018
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$5.33M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$5.33M
8
BitoPro là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Taiwan. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 138K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿227.59 từ các cặp giao dịch 22 và 35. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BitoPro là USDT/TWD (₿2 301 550.29). BitoPro được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch BitoPro có thể được tìm thấy tại https://www.bitopro.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0.1% 0.2%