Bitubu Exchange

Bitubu Exchange

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

Khối lượng 24h
$82.86K
Centralized, Turkey, 2019
Updated at 2023-06-24 01:00:00
Bitubu Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Turkey. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿3.09 từ các cặp giao dịch 313 và 534. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bitubu Exchange là CFX/USDT (₿22 469 777.23). Bitubu Exchange được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bitubu Exchange có thể được tìm thấy tại https://bitubu.com

Tin tức/Bitubu Exchange

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$26,782.00 -1.13%
Ethereum
ETH
$1,597.30 -2.02%
Tether
USDT
$1 +0.03%
BNB
BNB
$210.47 -2.47%
XRP
XRP
$0.5041 -1.75%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm