BKEX

Centralized, British Virgin Islands, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.99B
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.99B
7
BKEX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại British Virgin Islands. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿65 387.35 từ các cặp giao dịch 677 và 700. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BKEX là (). BKEX được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch BKEX có thể được tìm thấy tại https://www.bkex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0.2% 0.2%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!